PREDAJ BRATISLAVA
0905 405 509
PRENÁJOM DUNAJSKÁ STREDA A OKOLIE
0905 445 132
PRENÁJOM BÁNSKÁ BYSTRICA A OKOLIE
0907 877 681
DLHODOBÝ PRENÁJOM BRATISLAVSKÝCH PRIESTOROV

Fasádne lešenie

Hlavné výhody

 • Jednou z predností fasádneho lešenia ALFIX je aj rýchla montáž a demontáž.
 • Tej napomáha najmä jednoduchosť, konštrukčná dôvtipnosť a opakovateľnosť jednotlivých dielov, ale tiež nízka hmotnosť dielov, ktorá znižuje namáhavosť montáže a umožňuje ľahkú manipuláciu s dielmi lešenia.
 • Fasádne lešenie ALFIX zodpovedá súčasným trendom univerzálneho lešenia pre hrubú stavbu, dokončovacie a rekonštrukčné práce.
 • Pomocou základných a doplnkových dielov lešenia je možné vyriešiť akúkoľvek úlohu nielen v oblasti stavebnej výroby.

Umiestnenie prvkov v konštrukcii

 1. Fasádní lešení1zvislý oceľový pozinkovaný rám
 2. 2podlážka (drevená svlakovaná, oceľová pozinkovaná, hliníková, pertinaxová v hliníkovom ráme)
 3. 3bočné zábradlie v bežnom poli
 4. 4zábradlové nosníky v poslednom poschodí
 5. 5okopová zarážka priečna
 6. 6okopová zarážka pozdĺžna
 7. 7zábradlia
 8. 8zábradlové stĺpiky v poslednom poschodí
 9. 9diagonála
 10. 10vretenová výškovo nastaviteľná pätka

 

Dĺžka poľa: 0,73 m, 1,09 m, 1,57 m, 2,07 m, 2,57 m, 3,07 m
Šírka poľa: 0,73 m, 1,09 m, pri použití konzol je možné rozšíriť pole o 0,36 m alebo o 0,73 m
Výška poschodia: 2 m, výška prízemného poschodia min. 2,10 m
Kotvenie: kotvami, skrutky 12 mm s okami do hmoždiniek 14 mm zavrtanými do fasády – bežne po 8 m, pri krajoch lešenia a v miestach podlahy s prielezom po 4 m, uhlopriečne stuženie diagonálami každé piate pole

Podrobná charakteristika fasádneho lešenia ALFIX

Rozmery fasádneho lešenia

Jedná sa o fasádne rámové lešenie v šírkach buď 730mm alebo 1090mm, s úžitkovým zaťažením 2 kN/m2.
Lešenie je možné stavať v bežných prípadoch do výšky 50m.

Základné diely lešenia

Základnými diely sú zvislý oceľový rám, rektifikačná pätka, podlaha, diagonála, pozdĺžne zábradlie, bočné zábradlie, okopová zarážka pozdĺžna a priečna, a v poslednom poschodí zábradlové nosníky a zábradlový stĺpik.

Uzatvorenej stavacie zvislé rámy dvoch šírok 730mm a 1090mm a troch výšok 670, 1000 a 2000 mm sa na seba osadzujú na tŕne, ktoré sú pevnou súčasťou rámu.

Klinové spoje pre pripojenie dvojrúrkového zábradlia sú umiestnené na ráme zvnútra.

Podlahy

Samonosné podlahy sa osádzajú do horného U-profilu montážneho rámu a zároven vystužujú lešenie v horizontálnom smere.

Podlahy sa vyrábajú drevené, oceľové pozinkované perforované, hliníkové a pertinaxové v hliníkovom ráme šírok 320 alebo 600mm a dĺžok od 730 do 3070 mm.

Zavetrovacie diagonály

Hlavnú nosnú konštrukciu rámového lešenia, tvorenú nastavovacími rámami a podlahami, dopĺňajú zavetrovacie diagonály. Sú to trúbky, opatrené z jednej strany spojkou, dĺžky od 2800 do 3600 mm.

Diagonála sa na jednej strane zakliesni do zvislého rámu a na druhej upevní spojkou. Prenáša tlakové a ťahové sily a zaručuje zvislosť a kolmosť konštrukcie lešenia. Uhlopriečne stuženie sa vykonáva v každom piatom poli.

Montáž lešenia

K montáži fasádneho lešenia sa prakticky používa iba päť stále sa opakujúcich činností:

 • osadenie zvislého montážneho rámu
 • zakliesnenie podlahy do rámu
 • zavesenie zábradlia
 • zaháknutie okopovej zarážky na rám a zavetrovanie diagonálou

Certifikát VŮZ pre fasádne lešenie ALFIX

Certifikát - fasádne lešenie ALFIXFasádne lešenie ALFIX zodpovedá všetkým požiadavkám STN 73 8101:1981
Nezáväzný dopyt - predaj a prenájom lešenia