PREDAJ BRATISLAVA
0905 405 509
PRENÁJOM DUNAJSKÁ STREDA A OKOLIE
0905 445 132
PRENÁJOM BÁNSKÁ BYSTRICA A OKOLIE
0907 877 681
DLHODOBÝ PRENÁJOM BRATISLAVSKÝCH PRIESTOROV

ALUFIX 6000 – pojazdné lešenia

 1. Pojízdné lešení ALFIX 60001Vertikálny rám – 1,96 m | Váha: 12,5 kg | 1,6m x 1,96m
 2. 2Vertikálny rám – 1,12 m | Váha: 10,5 kg | 1,6m x 1,12m
 3. 3Zábradlie – Váha: 7,5 kg | 2,7m x 0,8m
 4. 4Podlaha bez otvoru – Váha: 20,5 kg | 2,7m x 0,6m
 5. 5Podlaha s otvorom – Váha: 21,0 kg | 2,7m x 0,6m
 6. 6Diagonála – Váha: 3,5 kg | 3,1m
 7. 7Pozdĺžna vzpera – Váha: 3,0 kg | 2,7m
 8. 8Pojazdové koliesko – Váha: 8,0 kg | 0,75m x 0,2m
 9. 9Poistka – Váha: 0,1 kg
 10. 10Pojazdný oceľový rám – Váha: 19,0 kg | 2,5m x 0,7m
 11. 11Stužujúca priehrada – Váha: 11,0 kg | 2,7m x 0,3m
 12. 12Okopová zarážka – Váha: 12,0 kg | 2,7m x 1,2m
 13. 13Závažia – Váha: 20,0 kg

Pojízdné lešení ALFIX 6000

Certifikát Výskumného ústavu bezpečnosti práce
Typy 6003-6018 zodpovedajú všetkým požiadavkám STN 73 8102, STN EN 1004 STN EN 1298

TYP 6003 6004 6005 6006 6007 6008 6009 6010 6011 6012
pracovná výška (m) 4,30 5,60 6,75 7,55 8,70 9,55 10,65 11,50 12,60 13,45
výška lešenia (m) 3,55 4,85 6,00 6,85 7,95 8,80 9,90 10,75 11,90 12,70
výška podlahy (m) 2,30 3,60 4,75 5,55 6,70 7,55 8,65 9,50 10,60 11,40
váha (kg) 150 226 276 298 320 335 392 396 424 508
1vertikálny rám 1,96 m 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12
2vertikálny rám 1,12 m 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0
3zábradlia 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4podlaha bez otvoru 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
5podlaha s otvorom 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3
6diagonála 2 4 4 6 6 8 10 10 12 12
7pozdĺžna vzpera 2 0 2 2 2 3 5 5 5 5
8pojazdové kolieska 200 mm 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
9poistka 4 8 12 12 16 16 20 20 24 24
10pojazdný oceľový rám 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2
11stužujúce priehrad 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
12okopová zarážka 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13ddoporučené závažia v int. * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

* Odporúčaný počet závaží uvedený v tabuľke platia pre použitie lešenia v interiéri pri umiestnení vertikálnych rámov na stred pojazdových rámov.V ostatných prípadoch sa potrebný počet závaží riadi návodom.